Lid worden - GV Turnlust Pernis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanmelden
Heeft uw zoon of dochter 2 proeflessen meegedraaid, download u dan het aanmeldingsformulier en stuur deze na de 2e proefles op naar het secretariaat of geef hem aan de leiding van de desbetreffende les.

Aanmeld formulier klik hier


Wijziging doorgeven
Maak gebruik van het wijzigingsformulier indien u uw gegevens wilt wijzigen. Het formulier kunt u opsturen of mailen naar het secretariaat.

Wijzigingsformulier klik hier


Opzeggen of omzetten naar donateurschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving , die één maand voor afloop van de desbetreffende maand in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende maand voor het beëindigen van de maand te geschieden, door middel van een opzegformulier te sturen via post  naar het secretariaat. U kunt het opzegformulier ook mailen, indien voorzien van een handtekening,  naar het secretariaat.

U kunt ook voor € 25,00 donateur worden. Dat gaat ook via dit formulier.

Opzegformulier  klik hier


Social Media
GV Turnlust vindt het leuk om foto’s van wedstrijden en andere activiteiten op de website of op social media te plaatsen. Daarvoor heeft GV Turnlust de toestemming nodig van de leden. GV Turnlust mag ervan uitgaan dat deze toestemming is gegeven, tenzij een lid hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Bezwaar maken kan via het formulier dat op de website van GV Turnlust te downloaden is en dat vervolgens aan het bestuur(secretariaat) wordt gezonden (mag ook per mail). Bij gebreke van ontvangst door het bestuur van een dergelijk bericht gaat GV Turnlust er van uit (en mag GV Turnlust er ook van uit gaan) dat het betreffende lid geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van dit lid.

Toestemmingsverklaring klik hier

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu